Sídlo firmy Plzeň

Nejdůležitější podmínkou pro zápis nové společnosti do obchodního rejstříku je sídlo společnosti. Majitel firmy, který sídlo své společnosti často mění z důvodu stěhování provozoven nebo kanceláří, musí opakovaně podstupovat byrokratické kroky vedoucí ke změně sídla firmy v obchodním rejstříku. Společnost, která často mění své provozovny i své registrované sídlo, postupně její klienti přestanou vyhledávat, obchodní partneři ztratí kontakty na jejího majitele a společnost potom neprosperuje tak, jak by mohla v případě, že by její sídlo bylo stálé.

Této situaci se lze snadno předejít tak, že si podnikatel zřídí sídlo firmy na virtuální adrese a nechá ho trvale zapsané v obchodním rejstříku bez ohledu na to, zda své provozovny přemísťuje nebo je často na cestách.

Například sídlo firmy Plzeň umístěné v západočeské metropoli zlepší image především těch podnikatelů, jejichž partneři nebo klienti jsou ze západočeského regionu.

Služba poskytnutí sídla firmy Plzeň zahrnuje označení nemovitosti v Plzni názvem a identifikačním číslem klienta, poštovní schránku na budově, příjem a úschovu doručené pošty a informování klienta o doručené poště e-mailem.

Kontaktujte nás: [email protected]